Display Menu

MENU

ENG

Η ίδρυση και λειτουργία εφορειών αρχαιοτήτων για τις προϊστορικές-κλασικές και για τις βυζαντινές αρχαιότητες (ΛΗ΄ ΕΠΚΑ και 26η ΕΒΑ) του νομού Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα, ήδη από το 2003, εξασφάλισε την κατά το δυνατόν αποτελεσματική προστασία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κατέστη εφικτή ακριβώς χάρη στην λειτουργία των υπηρεσιών στο νομό, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου στελεχώθηκαν με το απαραίτητο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και από τον Οκτώβριο του 2014 και εξής απετέλεσαν μια ενιαία υπηρεσία, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Από το 2000 μέχρι το 2016, στο πλαίσιο των μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, πολλά μνημεία της Μεσσηνίας διασώθηκαν από την περαιτέρω φθορά ή την κατάρρευση, αναδείχθηκαν και αποδόθηκαν στο κοινό.

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης αποκαταστάθηκαν αρκετά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία και δημιουργήθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, ενώ σε αυτό του ΕΣΠΑ 2007-2013, που ολοκληρώθηκε το 2015, υλοποιήθηκαν δεκάδες έργα αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων και συνόλων, συνολικού προϋπολογισμού 26.882.000 Ευρώ.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας των καταστρεπτικών επιπτώσεων των σεισμών του 1986 στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της, ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1986 έως το 2003 αρχαιολογικό κλιμάκιο στην πόλη, στελεχωμένο με πολύ άξιο επιστημονικό προσωπικό και επικεφαλής τον αείμνηστο αρχαιολόγο Καλλίμαχο Αντωνάκο, εξαιρετικούς εργατοτεχνίτες αλλά και εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης, που υλοποίησε πολύ μεγάλης κλίμακας αναστηλωτικό έργο σε δεκάδες μνημεία που είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς (Άγιοι Απόστολοι, Μονή Καλογραιών, Άγιος Χαράλαμπος, ναοί Μάνης κ.α.). Αυτό το κλιμάκιο απετέλεσε την βάση για την αποτελεσματική λειτουργία των μετέπειτα εφορειών αρχαιοτήτων.

 

Η Εφορεία

Ιστορία   Διάρθρωση

The Ephorate

History   Structure

Τα Μουσεία

Μεσσηνίας   Πύλου   Αρχ. Μεσσήνης   Χώρας

The Museums

Messenia   Pylos   Anc. Messene   Chora

Έργα

Τρέχοντα   Ολοκληρωμένα   Βραβευμένα

Projects

Running   Past   Awarded

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά

Activities

Educational

Επικοινωνία

Για τον πολίτη   Το Υπουργείο   Επικοινωνήστε

Contact

Civil Services   The Ministry   Contact us

Made with Adobe Muse

Υλοποίηση & Ανάπτυξη ιστότοπου : Α.Θ.Π.

© ΕΦΑΜΕΣ 2017

Από το 2000 μέχρι το 2016, στο πλαίσιο των μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, πολλά μνημεία της Μεσσηνίας διασώθηκαν από την περαιτέρω φθορά ή την κατάρρευση, αναδείχθηκαν και αποδόθηκαν στο κοινό. Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης αποκαταστάθηκαν αρκετά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία και δημιουργήθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, ενώ σε αυτό του ΕΣΠΑ 2007-2013, που ολοκληρώθηκε το 2015, υλοποιήθηκαν δεκάδες έργα αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων και συνόλων, συνολικού προϋπολογισμού 26.882.000 Ευρώ. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας των καταστρεπτικών επιπτώσεων των σεισμών του 1986 στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της, ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1986 έως το 2003 αρχαιολογικό κλιμάκιο στην πόλη, στελεχωμένο με πολύ άξιο επιστημονικό προσωπικό και επικεφαλής τον αείμνηστο αρχαιολόγο Καλλίμαχο Αντωνάκο, εξαιρετικούς εργατοτεχνίτες αλλά και εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης, που υλοποίησε πολύ μεγάλης κλίμακας αναστηλωτικό έργο σε δεκάδες μνημεία που είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς (Άγιοι Απόστολοι, Μονή Καλογραιών, Άγιος Χαράλαμπος, ναοί Μάνης κ.α.). Αυτό το κλιμάκιο απετέλεσε την βάση για την αποτελεσματική λειτουργία των μετέπειτα εφορειών αρχαιοτήτων.

Επίσης από το 2000 συστάθηκε η Επιστημονική Επιτροπή για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Κάστρων Πυλίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, η οποία μέχρι και το 2015, υλοποίησε ικανής κλίμακας έργο στα εν λόγω μνημεία. Ανάλογη επιτροπή του ίδιου ταμείου συστάθηκε και για την Αρχαία Μεσσήνη, όπου σε συνδυασμό με την εξέλιξη των ανασκαφών που γίνονται από την Αρχαιολογική Εταιρεία με υπεύθυνο τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, αναδείχθηκε με υποδειγματικό τρόπο το μεγαλύτερο τμήμα των δημόσιων κτηρίων της αρχαίας πόλης. Όλες οι παραπάνω δομές και υπηρεσίες συνετέλεσαν ώστε στη Μεσσηνία κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες να υλοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό και ευρύ αναστηλωτικό έργο, που είναι ιδιαίτερα αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό.